Steven Daems

Steven is Senior Associate bij Cresco. Hij focust voornamelijk op vennootschaps- en handelsrecht en staat cliënten bij in allerlei zakelijke en commerciële geschillen, zowel binnen als buiten de rechtbank. Steven is ook gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance, compliance en operationele juridische ondersteuning.

Daarnaast helpt hij ook bij de herstructurering van bedrijven in financiële moeilijkheden en adviseert hij over faillissementszaken.

Na het behalen van zijn diploma rechten (UA 2008), behaalde Steven een postgraduaat in bedrijfseconomie (AMS 2011) en voltooide hij in 2016 de postgraduaat opleiding curator / curator (KUL / UA).

In het verleden

Scale-Up

De onderneming: een dynamische dans in conflictmanagement tussen vennootschap, founders, bestuurders, aandeelhouders en investeerders

Steven Daems legt in deze virtuele sessie uit wat de beste manieren zijn om binnen een onderneming conflicten te vermijden en/of op te lossen.

Ik zou graag hebben dat je deze sessie nog eens organiseert

Gelieve een e-mail in te vullen.

We hebben jouw e-mail goed ontvangen!
Senior Associate - Cresco