De onderneming: een dynamische dans in conflictmanagement tussen vennootschap, founders, bestuurders, aandeelhouders en investeerders

Scale-Up

Een onderneming groeit niet vanzelf, integendeel. Zij is het resultaat van de voortdurende inspanningen van haar verschillende organen en deelnemers, waarbij onvermijdelijk verschillende belangen zullen conflicteren. Om de onderneming tot een succes te maken, moeten alle spelers een evenwicht vinden tussen hun individuele en/of onderlinge belangen en het collectieve (vennootschaps)belang.

Om conflicten en (toekomstige) patstellingen te vermijden kunnen de betrokken partijen ervoor opteren om het bestaande wettelijk kader rond geschillenbeslechting aan te vullen met individuele of collectieve contractuele afspraken rond conflictmanagement. En die mogelijkheden bespreken we in deze virtuele sessie.


Hoe best binnen een onderneming conflicten vermijden en/of oplossen?

Steven Daems, Senior Associate binnen Cresco’s Dispute Resolution afdeling, begeleidt dagdagelijks ondernemers, vennootschappen en investeerders bij hun conflictmanagement en (interne) geschillenbeslechting. Tijdens dit seminar zal hij een overzicht geven van de bestaande geschillenpreventie- en geschillenbeslechtingsmechanismen, en zal hierbij ondermeer ingaan op:

  • de voor- en nadelen van het maken van aanvullende contractuele afspraken (opletten voor nodeloos bezwaren van interne werking en/of besluitvorming);
  • de verhouding tussen het wettelijk kader en een eventueel aanvullend contractueel kader;
  • welke zaken verdienen bijzondere aandacht bij de opstelling van statuten en/of aanvullende aandeelhoudersovereenkomsten?;
  • de meest voorkomende contractuele afspraken en de toepassing ervan;
  • hoe zo goed mogelijk de afdwinging van het aanvullend contractueel kader verzekeren;

 

Steven Daems Virtueel 17/12/2020
(voeg toe aan kalender)
18u30 - 21u00 100 EUR (excl. btw)
Inschrijven ›
KMO Portefeuille - Erkend Dienstverlener

Betaal tot 40% minder dankzij de kmo-portefeuille. Klik hier voor meer info.

Past deze datum niet?

Had je graag dit evenement bijgewoond, maar lukt het niet om je vrij te maken? Bezorg ons je e-mailadres en we verwittigen je zodra we een nieuwe editie plannen.

Gelieve een e-mail in te vullen.

We hebben jouw e-mail goed ontvangen!
Of voeg toe aan jouw kalender

Over de spreker(s)

Steven Daems

Steven is Senior Associate bij Cresco. Hij focust voornamelijk op vennootschaps- en handelsrecht en staat cliënten bij in allerlei zakelijke en commerciële geschillen, zowel binnen als buiten de rechtbank. Steven is ook gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance, compliance en operationele juridische ondersteuning.

Meer over Steven