Winst of c(r)ashflow?

Geplaatst op 20 March 2018 door Paul Van Dessel

Kies je voor winst of cashflow? Het is voor velen een pertinente vraag, maar de vraag is niet echt relevant. Tenminste niet op deze manier gesteld. In deze blog overloopt financieel expert Paul Van Dessel waarom.

Cash bepaalt heel simpel of je als onderneming overleeft. Het is de zuurstof van een bedrijf. Een bedrijf kan cash hebben en verlies maken, of winst maken en geen cash hebben. Winst en verlies zijn andere begrippen dan cashoverschotten of cashtekorten.

In het maken van een analyse zijn ze beide even belangrijk al kan je wel meer aandacht geven aan winst of meer aan cashflow afhankelijk van de optiek die je neemt in je analyse.

Wat is er dan mis met de vraag?

Cashflow is geen eenduidig begrip. Integendeel. De manier waarop cashflow juist dient te worden berekend is evenmin eenduidig. Sterker nog, volgens de boekhoudkundige regels is het zelfs niet helemaal correct. Met de boekhouding schiet je dus niet echt op.

Wat is wel cruciaal?

De hoeveelheid cash die door de onderneming stroomt (the flow of cash) is inderdaad wel geld maar dat geld is niet allemaal hetzelfde. Anders gezegd, je kan en mag de gelden die binnen een bedrijf stromen niet allemaal op dezelfde manier bekijken. Als niet elke euro die door een bedrijf stoomt hetzelfde is kan er niet zoiets bestaan als “een cashflow”.

"Als niet elke euro die door een bedrijf stroomt hetzelfde is kan er niet zoiets bestaan als 'een cashflow'"

Niet alle cash is eigendom van het bedrijf zelf, maar kan ook van anderen zijn. Die anderen kunnen variëren van de bank, een leverancier, het personeel, de fiscus tot een suikertante die een lening heeft toegestaan.

Aan cash kunnen verplichtingen hangen. In gewone mensentaal: de cash is niet per se van het bedrijf zelf en mag maar tijdelijk worden gebruikt. De periode dat die cash mag worden gebruikt is uiteraard van belang.

De cash kan verder afkomstig zijn van een eenmalige transactie, en niet van een frequente of terugkerende. Er zijn nog tal van factoren te bedenken die als extra dimensie kunnen gebruikt worden om cash te catalogeren.

Welke opdeling van cash moet je dan maken?

In het maken van de opdeling is de afweging natuurlijk welke informatie de opdeling dient te geven.
Hamvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Is er voldoende cash om de nodige investeringen te doen?
  • Leveren de gedane investeringen voldoende cash op?
  • Levert de business op zich voldoende cash op om aan de verplichtingen te kunnen voldoen?
  • Zit er te veel cash in de voorraad?
  • Kan je finaal meer cash genereren als je tijdelijk cash van anderen zou aantrekken?
  • Hoe kan de cash worden verhoogd om de lonen voor het personeel en de vergoedingen voor zaakvoeders en aandeelhouders op te trekken.
  • ….

 

Stuk voor stuk belangrijke vragen, maar om een antwoord te gaan zoeken puur op basis van de informatie zoals die in de boekhouding zit is niet zo evident.

Vanuit de boekhouding zijn er wel aanknopingspunten te vinden, maar de kunst is hier vooral om de verbanden te gaan leggen. Nogal wat puzzelwerk. Het goede nieuws is dat er met een goede mix van gegevens die makkelijk te berekenen zijn wel zinnige dingen kunnen worden in kaart gebracht.

De voorlopige moraal van het verhaal is: winst en cashflow zijn beide vitale begrippen, maar cashflow dient de worden opgedeeld en mag niet op de (klassieke) boekhoudkundige manier worden berekend. Hoe je dat doet, leg ik in een andere blogpost uit.

Finance & funding, Management & leiderschap