Wat zijn de uitdagingen voor leiders in een VUCA-wereld?

Geplaatst op 17 January 2017 door David Ducheyne

Hoe kan je als ondernemer voldoende veerkrachtig zijn? Hoe schep je vertrouwen en wat is het belang ervan? Wat is belangrijk bij duurzaam ondernemerschap en duurzaam leiderschap? David Ducheyne wil met zijn boek 'Duurzaam leiderschap' en deze blogpost mensen aan het denken zetten over menselijkheid als basis van leiderschap.

Wat zijn de grote uitdagingen die op onze ondernemers en leiders afkomen?


Zowel bij ondernemingen als bij leiders is de VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) wereld, de omgeving, belangrijk. Je moet als zelfstandige ervoor zorgen dat mensen met jou willen werken. Je moet dat leiderschap tonen. Je moet jezelf meer leiding geven dan een werknemer. Net zoals bij leiderschap gelden voor ondernemers die 5 zaken die in het boek ‘Duurzaam leiderschap’ ook vermeld worden:

  • Vertrouwen: als je het niet hebt en geeft, gaat het niet lukken, dan kan je mensen niet bewegen.
    Vertrouwen zorgt ervoor dat alles vlotter verloopt
  • Zinvolheid en relevantie: dat is nodig voor jezelf en voor je klant, je moet hen iets kunnen geven
  • Engagement: je moet mensen enthousiast maken en zelf enthousiast zijn in wat je doet
  • Zelfzorg: denk aan jezelf, blijf gezond
  • De anderen helpen groeien: als je in een netwerk zit, geef je iets aan anderen. Niet met de bedoeling om iets terug te krijgen, wel om elkaar sterker te maken

Eenzaamheid en een immense verantwoordelijkheid: dat is een grote uitdaging. Het is niet makkelijk om op lange termijn ondernemer te blijven. Er zijn er dan ook niet veel die echt een bedrijf oprichten, mensen aanwerven, professionaliseren en zoeken naar markten.

Dat is een grote challenge in een land dat zo gereglementeerd is, waar de loonkost zo hoog is en waar het zo moeilijk is om iemand te ontslaan. Een land waar er weinig flexibiliteit is op de arbeidsmarkt en waar mensen zich nestelen in een comfortzone en minder ondernemend zijn dan de ondernemer. Ik bewonder ondernemers, ze doen het toch maar. En dat terwijl ze ervoor moeten zorgen dat de opbrengst van hun project groter is dan de kost.

Het belang van vertrouwen voor leidinggevenden

Als de mensen je niet vertrouwen als leidinggevende kan je mensen niet bewegen of in beweging houden. Mensen moeten zeker zijn dat je hen iets kan geven. Kan je dat niet? Dan moet je controle invoeren. Vertrouwen maakt alles sneller, het geeft veel zekerheid. Op die manier kan je als leidinggevende je aandacht op iets anders vestigen. Maar ook als werknemer geeft dat zelfvertrouwen, je hebt dingen verwezenlijkt door het zelf te doen. Vertrouwen creëert ruimte en je zal je ook geholpen en gesteund voelen.

"Vertrouwen maakt alles sneller, het geeft veel zekerheid"

We komen in een wereld waar er een tweespalt is. Er waren nog nooit zo veel camera’s, nog nooit zo veel regels, steeds meer rechtszaken. Toch moet je als leidinggevende daar los van staan, niet alles bepalen voor iemand. Ga als leider uit van deze gedachte: ik vertrouw erop dat je het zegt als je niet competent bent, ik geef je dat vertrouwen en dan krijg ik dat vertrouwen terug.

Werknemers thuis laten werken is een voorbeeld van vertrouwen. Als je iemand thuis laat werken moet je die persoon kunnen vertrouwen. Je moet niet naïef zijn en een regel opstellen voor iedereen. Als je een persoon niet vertrouwt, laat je thuiswerk niet toe en dan moet je dat zeggen. Dat is transparant, dat is empathisch.

De 3 voorwaarden voor een ideale werksituatie

Er moet een culturele en persoonlijke fit zijn. Je moet jezelf kunnen zijn in de cultuur van de organisatie, je mag geen rolletje spelen. Natuurlijk moet je altijd wat moeite doen om ergens in te passen, maar niet te veel.

Daarnaast heb je een uidagende job nodig. Je moet energie kunnen steken in je job, maar er ook energie uit halen. Een job moet je sterker maken. Elke job bereidt bovendien de volgende voor. Als je in je job niet meer bijleert en je hebt geen perspectief meer, dan moet je weg.

Ook belangrijk bij die drie voorwaarden is een goede leider hebben. Bazen zijn vaak een reden om weg te gaan. Je moet oppassen dat ze jouw waardigheid en identiteit niet vernietigen. Een goede leider zie je niet veel, omdat hij je de ruimte geeft.

"Bazen zijn vaak een reden om weg te gaan bij een bedrijf."

Elke leider heeft sterktes en beperkingen. Een slechte leider gaat die beperkingen verbergen, neemt mensen aan die zwakker zijn dan zichzelf. Een goede leider toont zijn zwaktes.

De ultieme tip voor succesvol leiderschap

Behoud je karakter te allen tijde: het is het enige wat je hebt. Blijf jezelf respecteren. Doe geen dingen die tegen je waarden zijn om promotie te krijgen, durf neen te zeggen. Wees geen huurling, wees jezelf.

Management & leiderschap