Halvering carensperiode voor zelfstandigen

Geplaatst op 19 October 2017 door Michael Boschmans

De federale regering heeft beslist om de carensperiode voor zelfstandigen te halveren. Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Het probleem

Zelfstandigen die ziek worden hebben momenteel pas na een maand recht op een uitkering van het ziekenfonds. Ze worden zo dubbel gestraft: ze kunnen niet verder werken en moeten tijdens de eerste maand ook nog zelf zien rond te komen. Veel ondernemers nemen daardoor het nodige ziekteverlof niet op. 

Uitkering na 2 weken ziekte

De federale regering heeft daarom beslist om de ‘carensperiode’ voor zelfstandigen tot twee weken te herleiden. Ondernemers zullen vanaf januari 2018 dus 'al' na 2 weken ziekte een uitkering kunnen ontvangen. Een van de vele maatregelen voor ondernemers uit het zomerakkoord wordt zo in uitvoering gebracht.

Nieuws