Een investeerder vinden? Stop met de verkeerde assumpties te maken

Geplaatst op 21 September 2018 door Henny van der Pluijm

Onlangs vroeg iemand mij het volgende: "Ik ben op zoek naar een investeerder voor een uniek bioscoopconcept. Het verkeert nog in een embryonale fase, maar er is een investering nodig voor een try-out in de vorm van een pop-up. 20 à 25% van de vragen die ik jaarlijks krijg zijn min of meer gelijkaardig. Hieronder leg ik uit waarom deze vraag in principe verkeerd is.

Foute assumpties

Foute assumpties zijn de bron van verkeerde verkeerde vragen. Let bijvoorbeeld op de aannamen die in deze vraag worden gedaan. De eerste assumptie: 'ik ben op zoek naar een investeerder'.

Is dat wel zo? Uit de vraag wordt namelijk meteen duidelijk dat het bedrijf nog geen cent omzet maakt en zelfs nog geen gebruikers heeft. In dat geval praat je niet over een investeerder, maar over een geldschieter die geen idee van ondernemen heeft, bijvoorbeeld iemand in de vrienden- of familiekring. Een investeerder weet namelijk dat ideeën geen intrinsieke waarde hebben.

"Een investeerder weet dat ideeën geen intrinsieke waarde hebben."

Deze persoon heeft bovendien nog niet uitgetest of zijn unieke bioscoopconcept aftrek in de markt vindt. Ik durf er vergif op in te nemen dat dat niet zo is. Reden: de meeste ideeën blijken op verkeerde aannamen te berusten, ze worden niet uitgevoerd, ze worden vergeten of een concurrent doet het eerder en de ondernemer verliest de moed.

Tractie - verdienmodel - rendement

Als deze persoon zijn idee gaat uitvoeren, gebeurt in het beste geval het volgende (en dit is de proefondervindelijke conclusie van letterlijk alle seriële ondernemers, inclusief die van mij).

  1. Het idee wordt tijdens de uitvoering vijf tot tien keer aangepast vooraleer er van de kant van gebruikers duidelijke belangstelling ontstaat. Die belangstelling noemen we tegenwoordig 'tractie'.
  2. Het bouwen van een verdienmodel is de volgende stap.
  3. Pas als rondom die belangstelling ook een verdienmodel is bedacht en aangetoond, gaat het concept rendement afwerpen.

Tot het moment van rendement in zicht komt, zijn de meeste investeerders niet geïnteresseerd.
Een klein gedeelte van de investeerders, we noemen ze angel investors, raken al geïnteresseerd vanaf het moment van 'tractie'. Maar ook daar is deze persoon nog lang niet.

"Tot het moment van rendement in zicht komt, zijn de meeste investeerders niet geïnteresseerd."

De branche is amper van belang

De tweede aanname in deze vraag: hij zoekt een investeerder 'voor een bedrijf in de xxxxxx branche': de bioscoop-wereld. Vrijwel alle kapitaalzoekende ondernemers gaan er, om een reden die ik niet snap, vanuit dat de branche voor een investeerder van groot belang is.

Neen, de branche is van ondergeschikt belang. Van groter belang is het zicht op rendement. En dat rendement is in dit geval nog in geen velden of wegen te bekennen, dus hebben investeerders geen belangstelling. Einde verhaal!

Ik heb tenminste nog nooit een investeerder gesproken die het leuk vindt om geld te verliezen in een branche die hij goed kent.

Mocht deze persoon nu zijn plan uitvoeren en een rendabel verdienmodel kunnen aantonen - in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, zijn daarvoor meestal geen investeringen voor nodig, je moet alleen weten hoe - dan zijn er in Nederland alleen al een paar honderd professionele investeerders geïnteresseerd.

Ongeveer de helft van alle top-100 investeerders in Nederland sluit geen enkele branche uit. Waar ze niet in investeren, is mensen met alleen maar een idee.

Het gaat om rendement

Veel kapitaalzoekende ondernemers blijken stelstelmatig te vergeten dat het investeerders toch echt alleen maar om rendement gaat. Ze verspillen veel tijd en energie met het stellen van de verkeerde vragen, en die komen voort uit foute assumpties.

Wat moet je dus doen?

  • Ga er bij het ondernemen nu eens niet vanuit dat het enthousiasme van je vrienden je veel verder zal helpen.
  • Ga er niet vanuit dat er investeerders bestaan die het geen probleem vinden om een ton te verliezen.
  • Ga er niet meer vanuit dat er zoiets bestaat als 'goede ideeën', want er bestaat alleen goede uitvoering.
  • Ga er dus ook niet vanuit dat voor een investeerder je branche van groot belang is als je bedrijf nog geen zicht heeft op een stuiver omzet.
  • En verdiep je vooral in de wereld van investeerders vooraleer je ze benadert.
Finance & funding, Tips & Tricks