De tax shelter voor start-ups samengevat

Geplaatst op 22 September 2016 door Matthias Browaeys

De tax-shelter was dit jaar één van de nieuwigheden op de belastingaangifte, en kadert binnen het beleid om ondernemerschap in Vlaanderen te ondersteunen. Het is een knap initiatief dat ervoor zorgt dat het nu nog interessanter wordt om te investeren in startende ondernemingen. Indien je elk jaar vloekt bij het invullen van jouw aangifte, en wat spaarcenten bij de bank hebt staan die momenteel niets opbrengen, dan vormt de tax-shelter een wel heel erg interessante piste. De voorwaarden, voor- en nadelen vind je in onderstaand artikel.

De tax shelter samengevat

 • Je investeert in aandelen van een jonge onderneming (binnen de 4 jaar na oprichting)
 • Je dient de aandelen 4 jaar bij te houden, zoniet wordt de belastingvermindering pro rata teruggenomen
 • Door jouw investering verwerf je maximaal 30% van de aandelen in de onderneming
 • Je kan jaarlijks tot 100.000 euro investeren
 • Je kan jaarlijks 30% (investering in een kleine onderneming) of 45% (investering in een microvennootschap)  van de investering éénmalig recupereren via de belastingaangifte. De belastingvermindering wordt bovendien verhoogd met de uitgespaarde gemeentebelasting.

Wie mag van de tax shelter gebruikmaken om te investeren in een onderneming?

Simpel: iedereen, behalve de zaakvoerder(s) of bestuurder van die onderneming.

Welke bedrijven kunnen gebruikmaken van de tax shelter?

De tax shelter richt zich enkel tot startende vennootschappen (opgericht na 1 januari 2013 en binnen 4 jaar na oprichting) die gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Jaargemiddelde van het personeelsbestand tot 50 werknemers
 • De jaaromzet is niet hoger dan 9 miljoen euro (excl. BTW)
 • Het balanstotaal is niet hoger dan 4,5 miljoen euro (excl. BTW)

Microvennootschappen zijn vennootschappen die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10 werknemers
 • Jaaromzet, exclusief btw: 700.000 euro
 • Balanstotaal: 350.000 euro

Bovendien mag de startende vennootschap waarin wordt geïnvesteerd:

 • geen dividenden hebben uitgekeerd of kapitaalvermindering hebben doorgevoerd
 • geen management- of bestuurdersvennootschap zijn*
 • geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn*
 • geen verhuur, verwerving, beheer, … van vastgoed als voornaamste activiteit hebben
 • geen beursgenoteerde vennootschap zijn
 • geen onderneming in moeilijkheden zijn
 • niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen
 • de verkregen investering niet gebruiken voor de uitkering van dividenden, de overname van aandelen of het verstrekken van leningen*

*Aan deze voorwaarden moet gedurende de 4 jaar waarin de investeerder de aandelen aanhoudt, worden voldaan.

De tax shelter: een concreet voorbeeld

Voldoe je als mogelijke investeerder aan de voorwaarden en ben je bv. woonachtig in een gemeente met 7% gemeentebelasting, dan kan een investering van 20.000 euro je in dat jaar een belastingvermindering van maar liefst 9.630 euro opleveren (Berekeningswijze: 20.000 euro x 45% x 1,07).

Extra voordelig

Door het enorme belastingvoordeel zouden we bijna vergeten dat de investering zelf natuurlijk ook een mooi rendement kan opleveren! Je bent deeleigenaar van de onderneming, en dat geeft je zeggenschap in de onderneming en recht op een deel van de jaarlijkse winst dat uitbetaald kan worden via dividenden.

Daarnaast kan je er ook voor kiezen om jouw aandelen na 4 jaar te verkopen, in ruil voor een forse meerwaarde. Op de dividenden moet je roerende voorheffing afstaan, maar de meerwaarde op aandelen is belastingvrij!

De keerzijde is dat je investeert in het aandelenkapitaal van de onderneming. Aandeelhouders staan namelijk als laatste in de rij om hun geld terug te zien, wanneer het misloopt. Het komt er dus op aan om de juiste onderneming te vinden.

Op zoek naar de juiste onderneming om in te investeren? Check www.winwinner.be.

Finance & funding, Opstarten, Ondernemen